Català / English

“SOM NATURA.
Pell i Cos, Territori Sostenible”
.

Treball Final
Patrícia Aguiló Bestard
Grau Superior d’Arts Plàstiques i
Disseny en Joieria Artística
Escola d’Art Arsenal, Vilafranca del Penedès, 2020.

A continuació presento la síntesi del meu Treball Final del CFGS en Joieria Artística realitzat en ple confinament degut al COVID19 i que vaig presentar el mes de juny de 2020 a l’Escola d’Art Arsenal de Vilafranca del Penedès.

Estudiant seleccionada per l’Escola Arsenal
per participar al JOYA Barcelona 2020 amb el treball ‘SOM NATURA’

“WE ARE NATURE.
Skin and body, Sustainable Territory”
.

Final Project
Patrícia Aguiló Bestard
Certificate of Higher Education in Plastic Arts
and Design in Artistic Jewellery
Arsenal Art School, Vilafranca del Penedès, 2020.

Hereafter I present the synthesis of my Final Project of the Certificate of Higher Education in Artistic Jewellery carried out in full lockdown due to COVID19, which was expounded by me in June 2020 at the Arsenal Art School of Vilafranca del Penedès.

Selected Student by the Arsenal Art School
to take part in JOYA Barcelona 2020 with the ‘WE ARE NATURE’ project.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18