PEDRA CLAU / KEYSTONE

PEDRA CLAU
Projecte de Joieria d’Art Contemporani
Patrícia Aguiló Bestard
(Octubre 2020 – Març 2021)

Pedra Clau és un projecte de joieria d’art contemporani que, seguint amb el mateix fil conductor de l’anterior treball SOM NATURA, expressa la necessitat urgent de trobar formes de vida sostenible, posant en valor la creativitat com a motor de canvi a través d’una investigació centrada en el procés creatiu.
Es presenta amb una instal·lació artística conformada per una col·lecció oberta de fermalls, creada a partir d’una experimentació metodològica etnogràfica i vivencial de descoberta del territori immediat, basada en la recerca de barraques de pedra seca inventariades a Wikipedra, espai web sobre construccions de pedra seca desenvolupat per l’Observatori del Paisatge de Catalunya amb la col·laboració del Drac Verd de Sitges i altres entitats.

Pedra Clau a la XI TROBADA DE PEDRA SECA I ARQUITECTURA TRADICIONAL
Móra la Nova, 06.11.2021

KEYSTONE
Contemporary Art Jewellery Project

Patrícia Aguiló Bestard
(October 2020 – March 2021)

Keystone is a contemporary art jewellery project that, following the same guiding thread of the previous project entitled WE ARE NATURE, expresses the urgent need to find ways of sustainable life, valuing creativity as an engine of change through research focused on the creative process.
It is exhibited via an artistic installation composed by an open collection of brooches, created from a methodological, ethnographic and experiential experimentation to discover the immediate territory, based on the search of dry stone huts inventoried in Wikipedra, web space on dry stone constructions developed by the Landscape of Catalonia Observatory with the collaboration of Drac Verd de Sitges and other entities.

· Enmig del paisatge de la Vall Bonica (Vallbona d’Anoia) arribant a la Barraca 12 (codi Wikipedra: 15390), per ordre de descoberta. Pas a pas, nous racons expressius a explorar i camins de Vida per construir.
· In the middle of the landscape of the Vall Bonica (Vallbona d’Anoia) reaching Barraca 12 (Wikipedra code: 15390), in order of discovery. Step by step, new expressive corners to explore and Life paths to build.


Índex

Presentació

Fases de creació

Disseny i realització

Barraques i fermalls

Barraca 01
Barraca 02

Conclusió

Agraiments

‘DES DE DINS. Diàlegs creatius – projecte expositiu’

Exposició ‘Fragments seleccionats – Racons escollits’

Articles

Comunicacions

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13